مانومتری مری چیست؟

مانومتری مری آزمایشی است که برای کمک به تشخیص مشکلات مری یا اسفنکتر تحتانی مری (LES) استفاده می شود. مری لوله ای است که گلو را به معده متصل می کند. هر بار که قورت می دهید، ماهیچه های مری منقبض می شوند. این باعث می شود غذایی که می خورید وارد معده شما شود. LES یک حلقه ماهیچه ای دریچه مانند در پایین مری است که از حرکت محتویات معده به سمت بالا به سمت مری جلوگیری می کند.

اگر دریچه به درستی کار نکند، محتویات معده شما می تواند دوباره وارد مری شود. این منجر به ریفلاکس اسید، سوزش سر دل و بیماری ریفلاکس معده به مری (GERD) می شود. مانومتری مری می تواند به تشخیص مشکلات مربوط به بلع یا LES کمک کند.