نان در بسیاری از کشورها غذای اصلی است و هزاران سال است که در سراسر جهان خورده می شود.

نان معمولاً از خمیر تهیه شده از آرد و آب تهیه می شود، نان انواع مختلفی دارد، از جمله خمیر ترش، نان شیرین، نان سودا و غیره.

با وجود محبوبیت گسترده، نان اغلب به عنوان ناسالم، مضر و سیر کننده شناخته می شود.

آیا نان مضر است؟  حقایق تغذیه و موارد دیگر