شرایط پزشکی متعددی وجود دارد که اگر برای شما اتفاق بیفتد، احتمالاً قادر به شناسایی آنها نخواهید بود. سرماخوردگی بسیار واضح است، همچنین ناراحتی گوارشی بعد از یک وعده غذایی نامطلوب. اما چیزی مانند تتانی می تواند افرادی را که احساس طبیعی ندارند پرتاب کند و گاهی پزشکانشان برای یک حلقه به طور کلی، تتانی شامل فعالیت عصبی عضلانی بیش از حد تحریک شده است.

تتانی یک علامت است. مانند بسیاری از علائم، می تواند توسط شرایط مختلف ایجاد شود. این بدان معنی است که گاهی اوقات یافتن علت ایجاد این علامت دشوار است. در حالی که درمان‌های مؤثری برای این بیماری وجود دارد، پیشگیری از آن اغلب به تعیین دقیق عامل ایجاد آن در وهله اول بستگی دارد.