تشخیص “لنفوم مرحله ۴” ممکن است دشوار باشد. اما مهم است که بدانید برخی از انواع لنفوم مرحله ۴ ممکن است قابل درمان باشند. چشم انداز شما تا حدی به نوع لنفوم مرحله ۴ که دارید بستگی دارد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد انواع مختلف لنفوم، از جمله گزینه های درمانی و چشم انداز بلند مدت لنفوم هوچکین و لنفوم غیر هوچکین، بیشتر بخوانید.