دریافت رژیم: 09055380149

وزن انواع نان: لواش، سنگک، تافتون، بربری، جو، همبرگری

در این مقاله وزن انواع نان شامل نان باگت، نان بربری، نان تافتون، نان تست، نان جو، نان ساندویچی، نان سنگک، نان لواش و نان همبرگری ذکر شده است.

همچنین وزن سایر غلات شامل آرد، برنج، جو، رشته، ماکارونی و ورمیشل در اندازه‌های مختلف آمده است.

جدول وزن انواع نان 

ماده غذایی مقیاس وزن (گرم)
نان باگت فرانسوی ۱ عدد (۴.۵×۷×۶۵) ۳۳۰
نان باگت معمولی ۱ عدد (۴×۷×۵۰) ۲۹۰
نان بربری (تنوری) ۱ عدد ۳۹۰
نان بربری (تنوری) ۱ برش (۱۰×۱۰) ۴۷
نان تافتون خانگی (محلی) ۱ عدد (۱.۷×۴۳×۵۴) ۸۰۰
نان تافتون خانگی (محلی) ۱ عدد (۴۰ قطر) ۱۷۰
نان تافتون ماشینی ۱ عدد ۱۴۰
نان تافتون ماشینی ۱ برش (۱۰×۱۰) ۹
نان تافتون مشهدی (تنوری) ۱ عدد ۲۸۵
نان تافتون مشهدی (تنوری) ۱ برش (۱۰×۱۰) ۱۵
نان تست ۱ برش (۱×۹×۹.۵) ۲۱
نان جو ۱ عدد (۳×۲۰ قطر) ۳۴۰
نان ساندویچی ۱ عدد (۳×۵.۵×۲۳) ۹۸
نان سنگک (تنوری) ۱ عدد ۴۱۵
نان سنگک (تنوری) ۱ برش (۱۰×۱۰) ۲۳
نان لواش (تنوری) ۱ عدد ۱۰۵
نان لواش (تنوری) ۱ برش (۱۰×۱۰) ۷
نان لواش خانگی (محلی) ۱ عدد (۰.۵×۳۶×۴۹) ۲۲۰
نان لواش ماشینی ۱ عدد ۱۱۵
نان لواش ماشینی ۱ برش (۱۰×۱۰) ۸
نان لواش متری ۱ عدد ۸۸
نان لواش متری ۱ برش (۱۰×۱۰) ۸
نان همبرگری ۱ عدد (۳.۵×۱۴ قطر) ۱۴۰

جدول وزن آرد، برنج، جو، رشته، ماکارونی و ورمیشل

ماده غذایی مقیاس وزن (گرم)
آرد گندم قاشق غذاخوری ۱۳
آرد گندم استکان شستی ۱۰۰
آرد گندم کاسه ماست خوری ۱۷۰
آرد گندم کاسه خورش خوری ۳۹۰
برنج پخته قاشق غذاخوری سر صاف ۱۵
برنج پخته قاشق غذاخوری پر ۲۰
برنج پخته کفگیر بیضی سر صاف ۸۵
برنج پخته کفگیر بیضی پر ۱۱۰
برنج پخته بشقاب میوه‏ خوری متوسط (پر) ۲۵۰

ادامه جدول وزن آرد، برنج، جو، رشته، ماکارونی و ورمیشل

ماده غذایی مقیاس وزن (گرم)
برنج پخته بشقاب غذاخوری (معمولی) ۲۵۰
برنج پخته بشقاب غذاخوری (پر) ۴۰۰
برنج خام پیمانه پلوپز ۱۶۰
برنج خام استکان شستی ۱۳۲
برنج خام استکان گلدانی ۱۳۸
برنج خام فنجان هواپیمایی ۱۳۰
برنج خام لیوان ساده دسته دار ۲۰۰
برنج خام لیوان استیل ۲۶۵
برنج خام لیوان شستی ۲۲۰
برنج خام کاسه ماست خوری ۲۶۰
برنج خام کاسه خورش خوری ۵۶۰
جو پخته قاشق غذاخوری ۱۵
جو خام قاشق غذاخوری ۱۴
جو خام استکان شستی ۱۳۰
جو خام بسته جو پرک ۲۰۰
جو خام بسته جو ترحیمه ۳۰۰
رشته آشی خام لیوان شستی ۷۴
رشته آشی خام لیوان استیل ۸۸
رشته آشی خام بسته متوسط ۴۱۰
رشته پلویی خام لیوان شستی ۷۴
رشته پلویی خام لیوان استیل ۸۰
رشته پلویی خام بسته متوسط ۴۰۰
گندم پخته قاشق غذاخوری ۱۳
گندم پخته لیوان شستی ۱۷۵
گندم خام استکان شستی ۱۲۰
ماکارونی رشته ای پخته قاشق غذاخوری ۲۰
ماکارونی رشته ای پخته کفگیر بیضی سر صاف ۷۰
ماکارونی رشته ای پخته کفگیر بیضی پر ۱۰۰
ماکارونی رشته ای خام بسته کوچک ۴۵۰
ماکارونی رشته ای خام بسته بزرگ ۹۰۰
ورمشیل پخته قاشق غذاخوری ۱۵
ورمشیل پخته لیوان شستی ۱۴۰
ورمشیل خام قاشق غذاخوری ۷
ورمشیل خام لیوان شستی ۱۱۵
ورمشیل خام بسته متوسط ۴۰۰
۴.۳/۵ - (۱۰۲ امتیاز)

36 دیدگاه دربارهٔ «وزن انواع نان: لواش، سنگک، تافتون، بربری، جو، همبرگری;

دیدگاهتان را بنویسید

متخصص تغذیه و رژیم درمانی (PhD). ارائه دهنده رژیم های تخصصی آنلاین با خدمات ویژه