۱.۸/۵ - (۵ امتیاز)
کلسیم چیست؟ جذب و انتقال کلسیم عوامل موثر بر جذب کلسیم ذخیره دفع کلسیم دفع کلسیم و عوامل موثر در آن کلسیم خون از چه نوع کلسیمی است؟ تنظیم کلسیم خون عملکرد کلسیم در بدن دریافت مرجع رژیمی کلسیم منابع غذایی و مکمل کلسیم کمبود کلسیم عوارض دریافت زیاد کلسیم

کلسیم

کلسیم، فراوانترین ماده معدنی بدن، تقریبأ ۱.۵ تا ٪۲ وزن بدن و ۳۹٪ کل مواد معدنی بدن را تشکیل می‌دهد. تقریبأ ۹۹٪ کلسیم در استخوانها و دندانها وجود دارد.
۱٪ باقیمانده کلسیم در خون و مایعات خارج سلولی تمام بافت ها وجود دارد و بسیاری از عملکردهای متابولیکی مهم را تنظیم می کند.
استخوان بافت پویایی است که هنگام نیاز کلسیم و مواد معدنی دیگر را به مایعات خارج سلولی و خون بازمی گرداند. اما کلسیم موجود در دندان قابل برگشت به خون نمی باشد. زیرا مواد معدنی دندان جوانه زده در طول زندگی ثابت هستند.

استخوان همچنین کلسیم و مواد معدنی دیگر را هنگامی که مصرف می شوند، از خون برداشت می کند (مثلا دوره پس از جذب). البته در سالهای آخر زندگی نگهداری کلسیم مشتق از غذا و مکمل ها توسط استخوان محدود شود مگر اینکه کلسیم همراه با ویتامین D یا یک داروی حفظ کننده استخوان مصرف شود.

جذب کلسیم

کلسیم در تمام قسمتهای روده کوچک جذب می شود. ولی سریعترین جذب پس از یک وعده غذایی در دئودنوم اتفاق می افتد که دارای PH اسیدی تری ۷. ۰>pH می باشد. جذب در باقیمانده روده کوچک به علت Ph قلیایی آهسته تر صورت می گیرد ولی در واقع مقدار کلسی جذب شده در قسمت های پایین تر روده کوچک، از جمله ایلئوم بیشتر می باشد.
کلسیم در کولون نیز می تواند جذب شود. ولی این جذب به مقدار کمی صورت می گیرد. تنها حدود ۳۰٪ کلسیم خورده شده در بالغین جذب می شود، ولی تعداد کمی از افراد هم تنها در حدود ۱۰٪ و برخی دیگر (بندرت) به مقدار ۶۰٪ از کلسیم خورده شده را می توانند جذب کنند.

کلسیم از طریق دو مکانیسم جذب می شود:

۱) انتقال فعال که بطور عمده ای در غلظت های پایین رودهای یونهای کلسیم صورت می گیرد.
۲) انتقال غیرفعال یا انتقال پاراسلولی که در غلظت های بالای روده ای یونهای کلسیم عمل می کند.

انتقال فعال کلسیم:

مکانیسم انتقال فعال که عمدتا در دئودنوم و ژژنوم ابتدایی صورت می گیرد، ظرفیت محدودی دارد و از طریق فعالیت ۱ و ۲۵- دی هیدروکسی ویتامین دی کنترل می شود. این ویتامین – هورمون برداشت کلسیم را در سطح حاشیه مسواکی سلولهای روده‌ای مخاطی با تحریک تولید پروتئین های متصل شونده به کلسیم (کلبایندین) و مکانیسم های دیگر افزایش می دهد.
نقش کلبایندین ها در سلولهای جذبی روده‌ای ذخیره موقت یونهای کلسیم پس از یک وعده غذایی و عبور دادن آنها به غشای قاعده‌ای جانبی برای مرحله نهایی جذب آنها می باشد. پروتئین های متصل شونده به کلسیم به دو یا تعداد بیشتری یون کلسیم به ازای هر مولکول پروتئین در سیتوزول متصل می شوند.

انتقال غیرفعال کلسیم

مکانیسم دوم جذب که غیرفعال، غیرقابل اشباع بدون محدودیت و مستقل از ویتامین D است، در تمام طول روده کوچک صورت می گیرد. هنگامی که مقادیر زیادی کلسیم در یک وعده غذایی مصرف می شود بعنوان مثال از غذاهای لبنی و مکمل ها مقدار زیادی از کلسیم از طریق این روش غیرفعال جذب می شود.
مکانیسم انتقال فعال هنگامی که دریافت های کلسیم پایین تر از مقادیر توصیه شده است و نیازهای بدن تامین نمی شود، مهم می باشد.

عوامل موثر در جذب کلسیم

عوامل مختلفی بطور مطلوب یا نامطلوب بر و در فراهم زیستی نتیجه جذب کلسیم موجود در روده اثر می گذارند.
در حالت کلی، هر چه نیاز بیشتر باشد و یا هر چه ذخایر موجود در رژیم غذایی کمتر باشند، جذب کلسیم با کارایی بیشتری صورت می گیرد. افزایش نیاز در طول رشد، بارداری، شیر دهی و حالت های کمبود کلسیم و همچنین سطوحی از ورزش که منجر به افزایش چگالی استخوان می شوند، جذب کلسیم را افزایش می دهند.
دریافت پایین ویتامین D یا مواجهه ناکافی با نور خورشید جذب کلسیم را خصوصا در افراد سالخورده کاهش می‌دهد. به علاوه، کفایت تولید پوستی ویتامین D در افراد سالخورده به طور قابل توجهی کمتر از افراد جوان تر می باشد. سالخوردگی همچنین با آکلریدری (فقدان ترشح اسید معدی) مشخص می شود که منجر به اسیدیته کمتر معده و کاهش جذب کلسیم می شود.
کلسیم فقط بصورت یونی جذب می شود. بنابراین کلسیم در محیط اسیدی بهتر جذب می شود. اسید هیدروکلریک ترشح شده در معده، به عنوان مثال در طول یک وعده غذایی با کاهش pH ابتدای دئودنوم جذب کلسیم را افزایش می دهد این مسئله در مورد مکمل های کلسیم نیز کاربرد دارد، بنابراین مصرف مکمل کلسیم همراه با وعده غذایی جذب آن را مخصوصا در بالغین سالخورده افزایش می دهد.
لاکتوز جذب کلسیم را تقویت می کند. حتی در بالغین باعدم تحمل لاکتوز، لاکتوز احتمالا جذب کلسیم را افزایش می‌دهد.
کلسیم همچنین در صورتی که توسط جزء رژیمی دیگری مانند اگزالات رسوب کند و یا اگر با اسیدهای چرب آزاد تشکیل صابون دهد، جذب نخواهد شد. اسید اگزالیک موجود در ریواس، اسفناج، برگ چغندر، و سبزیجات چغندری در لوله گوارش اگزالات کلسیم نامحلول تشکیل می دهند. به عنوان مثال، تنها ۵٪ از کلسیم موجود در اسفناج جذب می شود.
فیتات با کلسیم ترکیب شده و تشکیل فیتات کلسیم می دهد که نامحلول بوده و نمی تواند جذب شود. این اشکال جذب نشده کلسیم در مدفوع بصورت اگزالات کلسیم و صابونهای کلسیم دفع می شود.
فیبر رژیمی ممکن است جذب کلسیم را کاهش دهد، ولی این مسئله ممکن است برای افرادی که مقادیر زیادی از فیبر بعنوان مثال بیش از ۳۰ گرم در روز را مصرف می کنند وجود داشته باشد. فیبر کمتر تاثیر کمی بر دسترسی کلسیم موجود در روده و در نتیجه جذب آن دارد.

داروها می توانند بر فراهم زیستی کلسیم تاثیر بگذارند یا ترشح کلسیم را افزایش دهند. هر دوی این حالت به از دست رفتن استخوان کمک می کنند.
در افراد با سوء جذب چربی جذب کلسیم بعلت تشکیل صابونهای اسید چرب – کلسیم کاهش می یابد.
به نظر نمی رسد که جذب کلسیم تحت تاثیر فسفات موجود در رژیم غذایی یا نسبت کلسیم به فسفر قرار گیرد، مگر اینکه دریافت فسفر بسیار بالا باشد.

دفع کلیوی کلسیم

روزانه تقریبأ ۵۰٪ کلسیم خورده شده در ادرار دفع می شود، ولی به همان مقدار نیز به روده ترشح می شود و به کلسیم جذب نشده در مدفوع می پیوندد.
جذب مجدد کلسیم از لوله های کلیوی از طریق مکانیسم های انتقال مشابه با روده کوچک صورت می گیرد. ترشح کلسیم ادراری در طول زندگی متغیر است، ولی در دوران رشد سریع اسکلتی پایین می باشد.
در سنین یائسگی دفع کلسیم بسیار افزایش می یابد، ولی در زنان پس از سنین یائسگی که با استروژن درمان می شوند، کلسیم کمتری دفع می شود. پس از حدود ۶۵ سالگی، دفع کلسیم کاهش می یابد که احتمالا به علت کاهش جذب رودهای کلسیم است. بطور کلی، سطوح کلسیم ادراری همبستگی خوبی با کلسیم دریافتی دارد.

دفع بالای کلسیم ادراری (هایپرکلسی اوری) بطور تجربی می تواند توسط یک رژیم سرشار از پروتئین حیوانی افزایش یابد که به دلیل اسیدهای غیرآلی مانند اسید سولفوریک حاصل از اسید آمینه های حاوی گوگرد می باشد. البته این تاثیر در مطالعات دراز مدت جمعیت هایی که رژیم پر گوشت مصرف می کرده اند، اثبات نشده است.
مصرف روزانه چندین لیوان قهوه کافئینه شده از دست رفتن کلسیم از طریق ادرار را افزایش ولی نتایج حاصل از مطالعات یکسان نبوده اند.
دریافت سدیم نیز به کاهش باز جذب کلیوی و افزایش دفع ادراری کلسیم کمک می کند.

دفع پوستی کلسیم

دفع پوستی کلسیم به شکل ریزش پوستی وعرق اتفاق می افتد. مقدار کلسیم از دست رفته از طریق عرق تقریبا ۱۵ میلی گرم در روز است. فعالیت شدید ورزشی همراه با عرق این مقدار را، حتی در افراد دارای دریافت پایین کلسیم افزایش میدهد.

کلسیم خون از چه نوع کلسیمی است؟

کلسیم تام سرم از سه قسمت مجزا تشکیل می شود:
۱) کلسیم آزاد یا یونیزه
۲) کمپلکسهای کلسیم با آنیونهای مانند فسفات، سیترات یا سایر آنیونهای آلی
۳) کلسیمی که به پروتئین، و عمدتا به آلبومین متصل است، ۷۰٪ تا ۹۰٪ کلسیمی که به پروتئین متصل است، به آلبومین سرم پیوند می یابد.
کلسیم یونیزه به سرعت با کلسیم متصل به پروتئین در خون به تعادل می رسد و تنظیم می شود. غلظت کلسیم یونیزه شده سرم به طور عمده توسط PTH کنترل می شود. اگرچه هورمونهای دیگر نیز نقش های کوچکی در این تنظیم بعهده دارند. این هورمونها شامل کلسی تونین، ویتامین دی، استروژن و هورمونهای دیگر می باشند. سطح کلسیم تام سرم در محدوده باریکی بین ۸.۸ تا ۱۰.۸ میلی گرم در دسی لیتر حفظ می شود که از این مقدار، محدوده غلظت کلسیم یونی ۴.۴ تا ۵.۲ میلی گرم در دسی لیتر می باشد.
به همین علت هیپوکلسمی (مقدار کلسیم سرم پایین تر از حد پایین) و هایپرکلسمی (مقادیر کلسیم سرم بیشتر از حد بالا) تاثیرات فیزیولوژیکی شگرفی می تواند داشته باشد. سطوح سرمی کلسیم در سالهای نخست زندگی در بالاترین حد است و به تدریج در طول زندگی کاهش یافته و به پایین ترین سطح در سالهای پیری می رسد.

عوامل متعددی بر توزیع نسبی کلسیم در سرم خون یا پلاسما تاثیر می گذارند. یکی از اینها pH است. کلسیم یونیزه در اسیدوز افزایش و در آلکالوز کاهش می یابد.
کلسیم تام همگام با تغییرات در سطوح پروتئین پلاسمایی تغییر می کند. البته قسمت یونیزه معمولاً در محدوده طبیعی باقی می ماند. تنظیم دقیق کلسیم یونیزه یک ابزار تشخیص مناسب برای ارزیابی عملکرد غده پاراتیروئید، پایش بیماران کلیوی و پایش نوزادان بیمار که هیپوکلسمی برای آنها تهدید می باشد ساخته است.

تنظیم کلسیم خون

کلسیم موجود در استخوانها در تعادل با کلسیم خون می باشد. همانطور که قبلا گفته شد PTH نقش عمده را در حفظ کلسیم ایفا می کند. وقتی غلظت کلسیم خون پایین تر از این حد قرار گیرد، PTH سبب تحریک انتقال کلسیم قابل تبادل از استخوان به خون می شود. در همان زمان، PTH بازجذب کلسیم را در توبولهای کلیوی افزایش داده و بطور غیرمستقیم، از طریق تولید کلیوی ویتامین دی، جذب روده‌ای کلسیم را افزایش می دهد.
سایر هورمونها مانند گلوکوکورتیکوئیدها، هورمونهای تیروئیدی و هورمونهای جنسی نیز نقش های مهمی در هموستاز کلسیم بعهده دارند.
افزایش گلوکوکورتیکوئیدها منجر به از دست دادن استخوان، مخصوصا استخوان ترابکولار (اسفنجی) می شوند و این به علت اختلال در جذب کلسیم از طریق هر دو مکانیسم فعال و غیرفعال می باشد.

هورمونهای تیروئیدی (T4 و T3) ممکن است باز جذب استخوانی را تحریک کنند. شرایط پرکاری تیروئید مزمن منجر از دست دادن استخوانهای متراکم و اسفنجی می شود.
در زنان تعادل استخوانی طبیعی به غلظتهای طبیعی استروژن نیاز دارد. کاهش سریع غلظت استروژن در طی یائسگی عامل اصلی در بازجذب استخوانی است. درمان زنان پس از سنین یائسگی با استروژن سرعت باز جذب استخوانی را کاهش می دهد. باز جذب استخوانی همچنین توسط تستوسترون مهار می شود.

عملکرد کلسیم در بدن

کلسیم رژیمی کافی برای افزایش بهینه توده و چگالی استخوانی در سالهای قبل از بلوغ و نوجوانی لازم است. این افزایش مخصوصاً برای دختران حیاتی می باشد زیرا استخوان تشکیل شده ممکن است از آنها در مقابل استئوپروز در سنین پس از یائسگی حمایت کند.
نشان داده شده است که حداکثر نگهداری کلسیم در دختران در دورانهای پیش از بلوغ و اوایل بلوغ صورت می گیرد و تحت تاثیر نژاد قرار دارد بطوریکه دختران سیاه پوست بطور معنی داری میزان نگهداری کلسیم بیشتری دارند.
زنان پس از سنین یائسگی نیازمند دریافت مقادیر کافی کلسیم هستند تا سلامت استخوانها حفظ و PTH مهار شود. این هورمون در سالهای بعدی زندگی در اکثر افراد افزایش می یابد و این افزایش احتمالا به دلیل دریافت ناکافی کلسیم در رژیم غذایی می باشد.
مقادیر اضافی کلسیم برای تامین نیازهای بارداری و شیردهی توصیه شده اند.
علاوه بر عملکرد آن در ساختن و نگهداری استخوانها دندان، کلسیم، دارای نقش های متابولیکی حیاتی متعددی نیز در بافتهای دیگر می باشد. البته در مقایسه با نیازهای زیاد استخوان، تنها مقادیر کوچکی از کلسیم برای تمام عملکردهای سلولی و خارج سلولی آن مورد نیاز است.
عملکردهای انتقال از غشاهای سلولی تحت تاثیر کلسیم قرار دارند که از راههای ناشناخته بر پایداری غشاها تاثیر می گذارد.
کلسیم همچنین بر عبور یونها از غشای اندامک‌های سلولی، رهایی نوروترانسمیترها در محل اتصالات سیناپسی، عملکرد هورمونهای و رهایی یا فعال سازی آنزیم های داخل سلولی و خارج سلولی تاثیر می گذارد.

کلسیم برای انتقال عصبی و تنظیم عملکرد عضله قلب مورد نیاز است. تعادل مناسب کلسیم، سدیم، پتاسیم و منیزیم؛ کشیدگی عضله اسکلتی را حفظ کرده و تحریک پذیری عصبی را کنترل می کند.
افزایش بسیار زیاد در سطح کلسیم سرم می تواند ناتوانی قلبی یا تنفسی ایجاد کند، در حالیکه کاهش آن منجر به تتانی عضلات اسکلتی می شود. به علاوه، یونهای کلسیم نقش حیاتی در انقباض عضلات صاف ایفا می کنند.

کلسیم یونیزه شده تشکیل لخته خون را با تحریک رها سازی ترموپلاستین از پلاکتها آغاز می کند. یونهای کلسیم همچنین بعنوان کوفاکتورهای مورد نیاز برای واکنش های آنزیمی متعدد، از جمله تبدیل پروترومبین به ترومبین که به پلیمریزاسیون فیبرینوژن به فیبرین و مرحله نهایی تشکیل الخته خون کمک می کند، شرکت می کند.

مقادیر بالای دریافت کلسیم رژیم غذایی با شیوع کمتر اضافه وزن و چاقی مرتبط می باشد. به نظر می رسد مکانیسم این تاثیر با این عوامل ارتباط داشته باشد:
۱) کاهش PTH و ۱ و ۲۵ – دی هیدروکسی ویتامین دی که به مهار لیپوژنز و افزایش لیپولیز منجر می شود.
۲) افزایش دفع چربی در مدفوع بدلیل تشکیل صابونها.

دریافت مرجع رژیمی کلسیم

بورد غذا و تغذیه انستیتو پزشکی RDA را بر پایه تخمین نیازهای هر دو جنس در طول چرخه زندگی ارائه کرده است. UL (بالاترین حد قابل تحمل دریافت) نیز برای این ماده برآورد شده است. در طول دوران مختلف چرخه زندگی زنان، پیش از بلوغ و بلوغ، پس از یائسگی و در طول بارداری و شیردهی دریافت کلسیم حیاتی می باشد.

در مطالعه ای بر روی دختران نوجوان، دریافت روزانه ۱۳۰۰ میلی گرم یا بیشتر کلسیم برای حداکثر حفظ کلسیم توسط اسکلت بدن لازم شناخته شد. یکی از محققین به نام ابرامز در سال ۲۰۰۵ خاطر نشان کرد که مکمل کلسیم برای کودکان و نوجوانان سودمند است و اینکه معدنی شدن در حین رشد قدی در صورت دریافت مقادیر کافی کلسیم بعدها در بلوغ هم امکان پذیر خواهد بود.

منابع غذایی کلسیم

شیر گاو و فرآورده های لبنی مهمترین منابع کلسیم می باشند. سبزیجات برگ سبز و تیره مانند کلم پیچ، چغندر، شلغم، خردل، بروکلی، بادام، ملاس سیاه، استخوانهای کوچک ماهی ساردین و ماهی آزاد کنسرو شده و حلزونهای دوکفه ای و صدف خوراکی منابع خوب کلسیم می باشند.
اسید اگزالیک در دسترس بودن کلسیم موجود در ریواس، اسفناج، برگ چغندر و چغندر را محدود می کند. آب پرتقال غنی شده و آب میوه های دیگر و بیشتر سویاهای غنی شده، مغزها، غلات و شیر برنج به اندازه شیر گاو حاوی کلسیم می باشند.
به بیشتر آبهای بطری و نوشیدنی های انرژی زا، کلسیم و گاهی اوقات ویتامین دی افزوده می شود.
توفوی آماده شده با پروپیونات کلسیم نیز یک منبع کلسیم می باشد.
مکمل های کلسیم هم اکنون بطور معمول برای افزایش دریافت کلسیم استفاده می شوند. رایج ترین شکل آن کربنات کلسیم می باشد که خصوصا در PH خنثی، نسبتاً نامحلول است. سیترات کلسیم با اینکه از نظر وزنی نسبت به کربنات کلسیم، کلسیم کمتری دارد ولی محلول تر می باشد. بنابراین سیترات کلسیم برای بیماران مبتلا به آکلریدی (فقدان اسید هیدروکلریک در معده) مناسب می باشد.
در بیماران مبتلا به آکلریدی، کارآیی جذب کلسیم بدن به دلیل PH بالای محتویات معده، به مقدار زیادی کاهش می یابد. با این وجود، جذب کلسیم هنگام مصرف وعده غذایی افزایش می یابد. زیرا محلولیت یونهای کلسیم را به خاطر افزایش اسیدیته معده، افزایش می دهد.

انتخاب مناسب ترین مکمل کلسیم به عوامل زیادی از جمله خواص فیزیکی و شیمیایی، تداخل با سایر داروهای مصرفی، شرایط پزشکی فعلی و سن وابسته می باشد.
از شروع ۱۱ سالگی، میانه دریافت کلسیم رژیمی بطور قابل ملاحظه ای کمتر از مقادیر کافی (Als) می باشد. بنابراین دریافت کلسیم در سنین حیاتی رسوب استخوان در هر دو جنس ناکافی می باشد. چنانکه در سایر مراحل حیاتی نیز اینگونه است.

کمبود کلسیم

تشکیل حداکثر توده استخوانی به مقادیر کافی کلسیم، فسفر، ویتامین D و مواد مغذی دیگر وابسته است. در مقایسه با بزرگسالی مقادیر بیشتری از کلسیم و فسفات برای رشد اسکلتی مورد نیاز است.
بنابراین دریافت کافی این مواد معدنی و بقیه تاثیر شگرفی بر رشد حداکثر توده استخوانی تا زمان بلوغ و در طول دوران بلوغ می گذارند.
پس از بلوغ نیز، افزایش استخوان ممکن است هنوز صورت بگیرد، ولی مقدار کلسیم مورد نیاز کاهش می یابد. وضعیت ویتامین دی بسته به دریافت های کلسیم و فسفر ممکن است یک مسئله باشد.
تقریباً در هر زمان در طول دوره زندگی هنگامی که دریافت کلسیم پایین تر از مقدار توصیه شده باشد، غلظت PTH در خون افزایش می یابد. افزایش مداوم آن ممکن است در از دست رفتن استخوان موثر باشد.
معمولاً دریافت های کلسیم و ویتامین دی در بسیاری از زنان مسن ناکافی می باشد. علاوه بر دریافت ناکافی ویتامین دی دریافت ناکافی کلسیم نیز در ایجاد استئومالاسی موثر شناخته شده است.

دریافت پایین کلسیم ممکن است در بسیاری از بیماریهای مزمن، از جمله سرطان کولون، یک فاکتور مهم باشد. اطلاعات بدست آمده از رژیم غذایی DASH نشان می دهد که دریافت رژیمی کافی کلسیم، منیزیم، پتاسیم و ریز مغذی های دیگر موجود در لبنیات کم چرب، میوه ها و سبزیجات می توانند هم فشار خون را در افراد دارای فشار خون بالا کاهش دهند و هم از پیشرفت پر فشاری خون جلوگیری کنند.
پیشنهاد شده است که چاقی اپیدمیک و لاغری متعاقب آن، اثر تعیین کننده ای بر وضعیت استخوان داشته و منجر به استئوپروز (پوکی استخوان) می شود.

مسمومیت با کلسیم؛ عوارض دریافت زیاد

دریافت بسیار زیاد کلسیم (مثلاً ۲۰۰۰ میلی گرم در روز)، مخصوصاً در افرادی با مقدار بالای ویتامین دی (به عنوان مثال در اثر مصرف مکمل های ترکیبی کلسیم و ویتامین D)، دلیل بالقوه افزایش کلسیم می باشد.
چنین مسمومیتی ممکن است منجر به کلسیفیکاسیون بافتهای نرم، بویژه کلیه ها شود و ممکن است تهدیدی برای زندگی باشد.
علاوه بر این، پیشنهاد شده است که دریافت طولانی مدت مقادیر بالای کلسیم منجر به شکستگی های استخوان در افراد سالخورده می شوند و این مسئله احتمالا به دلیل سرعت های بالای تغییرات استخوانی و در نتیجه فرسودگی استئوبلاست ها می باشد.
دریافت های بالای کلسیم همچنین ممکن است با جذب سایر کاتیونهای دو ظرفیتی مانند روی و منگنز تداخل کند. بنابراین مکمل های مواد معدنی خاص، باید در زمانهای متفاوت مصرف شوند. تاثیر منفی بالقوه دیگر دریافت مقادیر زیاد کلسیم، یبوست می باشد که البته این اثر سمی نمی باشد. یبوست در زنان سالمندی که مکمل کلسیم دریافت می کنند معمول می باشد.

عدم تحرک فیزیکی

استراحت های طولانی در رختخواب یا دوران بی وزنی در سفرهای فضایی در نتیجه کاهش فشار یا جاذبه برروی استخوانهای منجر به از دست دادن مقدار زیادی کلسیم می شود.
افراد پیرتر که به دوران نقاهت طولانی با فعالیت محدود نیاز دارند، مانند افراد مبتلا به شکستگی انتهای ران، یا بیماریهای دیگر، مقدار زیادی کلسیم از دست می دهند. بسیاری از مطالعات نشان میدهند که فعالیت فیزیکی سلامت استخوانها را ارتقاء می دهد.

منبع:

Ross AC, Manson JE, Abrams SA, Aloia JF, Brannon PM, Clinton SK, Durazo-Arvizu RA, Gallagher JC, Gallo RL, Jones G, Kovacs CS. The 2011 report on dietary reference intakes for calcium and vitamin D from the Institute of Medicine: what clinicians need to know. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2011 Jan 1;96(1):53-8.

فروش نیترات کلسیم |فروش کود نیترات کلسیم|خرید کلسیم نیترات مرک

عوارض هیپوکلسمی میتواند زندگی را تهدید کند و اگر این بیماری درمان نشود، درنهایت میتواند منجر به مرگ شود.

{ضرر کلسیم زیاد|کلسیم طبیعی بدن|کلسیم جوشان ویتافیز}

هنگامیکه سطح این ماده معدنی در خون کم باشد بیماری هیپوکلسمی رخ میدهد. کلسیم از راه پوست هم به هدر میرود و فعالیت زیاد در حرارت بالا و تعرق زیاد، دفع پوستی کلسیم را افزایش میدهد.

آلگومد طیف وسیعی از ویتامین ها، املاح، مقادیر بسیار بالای پروتئین (بیش از سه برابر پروتئین موجود در گوشت و ماهی)، اسید های چرب امگا ۳ و امگا ۶، تمامی آمینو اسیدهای ضروری ای که بدن قادر به تولید آنها نیست، بالاترین میزان اسیدهای نوکلئیک (به خصوص RNA که موجب افزایش حافظه و جوان سازی پوست می گردد) و بالاترین مقدار کلروفیل (بیش از ده برابر سایر گیاهان) را شامل می شود.

پوست ممکن است خشک شده و خارش داشته باشد. با توجه به اینکه جذب کلسیم با مصرف محصولات لبنی سادهتر است برای دریافت مقدار مشخص از آن مصرف محصولات لبنی اولویت دارد، مگر اینکه در ازای آن از مقدار بیشتری سبزیجات و میوه استفاده کرد.

{کلسیم و کرونا|کلسیم قره قروت|کلسیم زیاد در خون}

برخی مطالعات نشان داده است که دریافت زیاد این ماده در رژیم غذایی روزانه ممکن است برای پروستات آقایان خطرناک باشد، گرچه این موضوع بهصورت کاملا قطعی مشخص نشده است.

{کلسیم سیترات داروکده|کلسیم منیزیوم زینک|کلسیم جوشان های هلث}

همچنین مطالعات مختلف ارتباط احتمالی بین مصرف زیاد کلسیم و فشارخون پایین را نشان داده است. با این حال، مقدار زیاد آن می تواند برای بدن مشکلاتی ایجاد کند.

{کربنات کلسیم ثانویه|علت دفع کلسیم در ادرار چیست|کلسیم گلوکونات در احیا}

بر اساس سن و وضعیت سیستم بدنی لازم است که بدن بهصورت روزانه مقدار مشخصی از این ماده را دریافت کند.

مکملهای کلسیم بر اساس انواع متفاوتی از ترکیبات کلسیم در گروههای مختلف دستهبندی میشوند. باید توجه کرد که کلسیم با منشأ لبنیات نسبت به مکملهای کلسیم موُثرتر عمل میکند. نه تنها کلسیم، بلکه هر ماده مغذی و مفید برای بدن باید به میزان لازم دریافت شود چراکه مقدار زیاد آن میتواند عوارض جانبی را به همراه داشته باشد.

{کلسیم چه خواصی دارد|کلسیم ویتامین D3|کلسیم کورال سیترات}

برخی از شرایط پزشکی ممکن است شما را در برابر اثرات جانبی دارو آسیب پذیرتر کند. شاید لازم باشد هر فرد چند نوع مختلف از این مکمل­ها را امتحان کند تا در نهایت یکی از آنها که با بدنش سازگاری بالایی دارد را انتخاب کند.

{صفحات کلسیم سیلیکات|علت دفع کلسیم|کلسیم جوشان خارجی}

کلسیم به چندین شکل مختلف در خاک حضور دارد که اصلیترین آنها که قابل جذب برای گیاهان میباشد کلسیم محلول است.

{کلسیم مایع پرندگان|کلسیم در کدام مواد غذایی وجود دارد|کلسیم طبیعی برای درخت}

اگر مقدار کلسیم در خون به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کند باعث بالا رفتن فشارخون و نارسایی کلیه میشود. بدن شما از ۳ شکل ویتامین ب ۶ استفاده می کند.

{کلسیم نوزاد باید چند باشد|کلسیم نافلز است|کلسیم غضروف ساز}

مکملهای کربنات و سیترات دو شکل اساسی از مکملها هستند. بهعنوانمثال، کربنات کلسیم حاوی ۴۰ درصد ماده مغذی کلسیم است، بنابراین در هر ۱۲۵۰ میلیگرم (میلیگرم) کربنات کلسیم حدود ۵۰۰ میلیگرم از این ماده معدنی وجود دارد.

با توجه به اینکه کربنات کلسیم قیمت مناسبی دارد، معمولا بهعنوان انتخاب اول مطرح میشود. در نتیجه کمبود این عنصر شیمیایی در بدن منجر به پوکی استخوان یا استئوپوروزیس و مشکلاتی عمده در دندانها میشود.

{ظرفیت کلسیم کربنات|کلسیم دی چیست|غذاهایی که کلسیم دارند}

این وضعیت ممکن است باعث تشدید اثرات جانبی شود و یا حتی تاثیر سوپراکل بر بدن را از بین ببرد.

اگرچه این عوارض جانبی کم است اما بعضیاوقات عوارض جانبی مختلفی ازجمله گاز، یبوست و نفخ دیده می­شود. در لیست زیر تعدادی از اثرات جانبی که با مصرف سوپراکل ممکن است پیش بیاید ذکر شده است.

تأمین مقدار مناسب مواد مغذی به گیاهان برای سلامتی و رشد آنها بسیار حیاتی است. وقتی عصب عضله را تحریک میکند، بدن این ماده مغذی را آزاد میکند. نداشتن مقدار کافی از این ماده در بدن با اختلالات خلقی، ازجمله افسردگی مرتبط است.

{کلسیم سیلیکات|کلسیم جوشان سان لایف|کلسیم غذای سگ}

لذا اگر منابعی را که دارای این ۲ عنصر است مصرف کنید که کلسیم موجود در آنها بهتر جذب میشود. اگر افزایش کلسیم خفیف باشد ممکن است هیچ علائمی نداشته باشید.

اگر سطح کلسیم بدن شما بسیار کم است میتوانید دوز مصرفی خود را به چند قسمت در روز تقسیم کنید. به شما پیشنهاد می کنیم با افراد متخصص در این زمینه صحبت کنید.

ویتامین C چند ساعت در خون می ماند و سریع از راه کلیه ها دفع می شود پس بهتر است این ویتامین را در هر سه وعده غذایی تقسیم و مصرف کنید.

ویتامین C هم از ویتامین های محلول در آب است اما تفاوت آن با دیگر ویتامین ها این است که فقط چند ساعت در خون می ماند و به سرعت از راه کلیه ها دفع می شود به همین علت برای کسب نتیجه بهتر، ویتامین C بهتر است در هر سه وعده غذایی تقسیم و مصرف شود.

{چه چیزی کلسیم دارد|کلسیم سیترات خارجی|ظرفیت کلسیم هیدروکسید}

از آنجایی که ویتامین در چربی بدن ذخیره می شود و به آرامی وارد جریان خون می شود، آثار سمیت ممکن است برای چند ماه پس از توقف مصرف مکمل ها نیز ادامه یابد.

دو نوع پرکی استخوان وجود دارد: پوکی استخوان نوع یک که عمدتا زنان پس از یائسگی به آن مبتلا میشوند و در نتیجه از دست دادن بافتهای اسفنجی موجبات روی هم جمع شدن و نشست مهرههای پشت فراهم میگردد.

در مصرف این مکملها حتما به مقدار و تعداد قرص توجه داشته باشید. قرص مولتی ویتامین چیست؟

علائم کمبود ویتامین D چیست؟ افرادی که به دلیل عدم تحمل لاکتوز، حساسیت به شیر گاو و یا به علت رژیم گیاهخواری لبنیات مصرف نمی کنند، شانس بالاتری برای کمبود کلسیم دارند.

جذب کلسیم برای تقویت استخوان­ها تا سن ۲۰ الی ۲۵ سالگی ادامه دارد و بعد از این سن، عدم جذب آن نقش خود را در ضعیف شدن تدریجی استخوانها نشان میدهد.

میباشد که همگی نشان دهندهی افزایش بازدهی کشت خیار در استفاده از محلولپاشی کود نیترات کلسیم در مقایسه با دیگر کودها میباشد. کود نیترات کلسیم حاوی ۱۹ درصد کلسیم کاملا محلول در آب می باشد.

{کلسیم چه نقشی در بدن دارد علوم نهم|کلسیم و چاقی صورت نی نی سایت|کلسیم زمان مصرف}

با توجه به اینکه حدود ۳۳ درصد از این ماده در استخوانهاست، نیاز داریم برای استحکام استخوانها و جلوگیری از پوکی استخوانها، روزانه مقدار مشخصی از این ماده را مصرف کنیم و بنابراین شناخت منابع تامین کننده این ماده معدنی حائز اهمیت است.

{کلسیم لیپوزومال|کلسیم ژله ای ایرانی|کلسیم ریزش مو}

حدود ۹۹ درصد از این ماده در بدن انسان در استخوانها و دندانها وجود دارد و برای رشد و نگهداری استخوان ضروری است. تا زمانی که اطلاعات کاملی در مورد این شرایط خطرناک احتمالی اعلام نشده است، بسیار اهمیت دارد که از دریافت مقدار زیاد آن خودداری کنیم.

{وظیفه ی کلسیم در بدن|کلسیم شیر بیشتر است یا دوغ|کلسیم فورت جوشان}

این ماده به عنوان نمک مضاعف هم شناخته می شود ، زیرا از دو ماده غذایی رایج در کودهای حاوی سدیم زیاد تشکیل شده است.

همچنین مصرف مقدار زیاد پروتئین یا سدیم ممکن است باعث دفع آن شود و مصرف بیش از حد کافئین، جوششیرین و الکل خطر کمبود آن ­را افزایش میدهند. مصرف این مکملها وابسته به شرایط بدن است؛ بهگونهای که برخی افراد بسته به داروهای مصرفی خود میتوانند این مکملها را همراه وعدههای غذایی و یا بین آنها استفاده کنند.

برخی از گیاهان می توانند از کمبود کلسیم رنج ببرند، به ویژه گیاهان در خاک های بی کیفیت که ممکن است به طور طبیعی کلسیم کم باشد.

{کلسیم ژلاتینی|کلسیم خون چگونه تنظیم میشود|کلسیم یونی بن}

بدون آن، برخی از آنزیمهای کلیدی نمیتوانند بهطور مؤثر کار کنند. عناصر موجود در آن، عناصر سازنده فیزیولوژیکی گیاهان قوی و مقاوم در برابر بیماری هستند. این ماده مغذی در بسیاری از مواد غذایی موجود است و حتی میتوان برای دریافت آن از مکملها استفاده کرد.

{کلسیم ماست بیشتر است یا شیر|کلسیم تابرنیل|کلسیم جالینوس}

کلسیم بهعنوان مهمترین ماده مغذی و تشکیل دهنده­ ۹۳درصد از مواد معدنی در بدن، برای زنده ماندن ارگانیسم­ها یک ضرورت به حساب می­آید. در حضور نیترات، متابولیسم سولفات ها متوقف می شود، بنابراین از تشکیل سولفید هیدروژن جلوگیری می کند.

ولی نیترات کلسیم توانایی حل شدن در آب را دارد و گیاه میتواند نیاز خود را از طریق این کود برطرف کند.

{کلسیم و ویتامین ث|کلسیم گلوکونات قرص|کلسیم چی بخوریم}

مصرف مکملهای دارویی نقش مهمی در سلامتی ما دارد به گونهای که بخش جدایی ناپذیر سبک زندگی سالم است. اینکه بدن ما بهخودی خود کلسیم تولید نمیکند باعث میشود تامین آن از طریق رژیم روزانه موضوع مهمی شود.

{کلسیم پاور داروکده|کلسیم یعنی چی|چ غذاهای کلسیم دارد}

آهن ماده معدنی مهمی است که با تقویت تولید گلبولهای قرمز بدن، انرژی مورد نیاز برای انجام فعالیتهای بدنی را تامین میکند و از این رو روند کاهش وزن را تسهیل مینماید.

پس از توقف رشد، همچنان به حفظ استخوانها و کاهش سرعت تراکم استخوان کمک میکند که بخشی طبیعی از روند پیری است.

کلسیم به پروتئینهای موجود در عضله کمک میکند تا کار انقباض را انجام دهند. کلسیم ، فراوانترین مینرال موجود در بدن است.

در بیشتر موارد، کلسیم اضافی موجود در خون از استخوانها گرفته میشود، که باعث ضعیف شدن آنها میشود که این خود می تواند باعث درد استخوان و ضعف عضلانی شود.

{لیکوئی کلسیم ۶ پلاس چیست|کلسیم یعنی چه|کلسیم برای مرغ}

کلسیم اضافی باعث می شود کلیههای شما برای فیلتر کردن آن بیشتر کار کنند که این میتواند باعث احساس تشنگی بیش از حد و تکرر ادرار شود. در هر سنی که هستیم دست از ورزش کردن و فعالیتهای بدنی برنداریم، چرا که کم تحرکی استخوانها را پوک میکند.

در بافتهای نرم ، عمل انقباض ماهیچهای ، هدایت جریان عصبی ، لخته شدن خون ، فعال کردن تعداد زیادی از آنزیمها در کنترل تحریک پذیر عصب ماهیچه و از همه مهتر معدنی کردن استخوانها ، وجود حداقل ۱۰ گرم کلسیم لازم است.

{کلسیم کاربونیت چیست|کلسیم در چیست|چ غذاهایی کلسیم دارند}

علاوه بر نقش کلسیم در انعقاد خون، سلامت استخوانها و دندانها و همچنین سلامت قلب، این ماده برای انتقال پیام های عصبی توسط سیستم اعصاب، ترشح هورمونی و عملکرد صحیح سلول های بدن ضروریست.

{کلسیم پانتوتنات|علت دفع کلسیم در ادرار|کلسیم گلوکونات در بارداری}

برای باروری و پیشگیری از بیماری باید کود نیترات کلسیم را بر روی خاک های اطراف گیاه بریزید ومراقب باشید که کود با برگهای گیاه تماس پیدا نکند. دریافت کلسیم کافی ، اثرات مثبتی در کاهش فشار خون افراد مبتلا به فشار خون دارد، تنظیم میزان کلسیم بدن ، بر عهده هورمونهایی است که از غده تیروئید ترشح میشوند.

{کلسیم را با چی نخوریم|کلسیم جالینوس داروکده|کلسیم تو چی هست}

استفاده از مکمل کلسیم باید با آگاهی پزشک انجام شود، چراکه مصرف بیشازحد آن خطرناک است و همچنین به دلیل تفاوتهای افراد مختلف، پزشک تصمیم میگیرد که برای چه افرادی مکمل تجویز کند.

فرد می تواند بسته به میل خود آن را همراه صبحانه، ناهار یا شام مصرف کند. نیترات آمونیوم اغلب به عنوان منبع نیتروژن به گیاهان داده می شود، اما این همیشه بهترین روش نیست زیرا آمونیوم می تواند در جذب کلسیم توسط گیاه تداخل ایجاد کند.

در این روش شیر آهک و اکسید نیتروژن را در مجاورت یک دیگر قرار می دهیم تا نیتروژن اکسید توسط شیر آهک جذب شود. یکی دیگر از روش ها مخلوط نیترات کلسیم با آب است که با این روش جذب ریشه و محلول پاشی تغذیه می شود.

{کلسیم هیپوکلریت|کلسیم و کبد چرب|کلسیم پرندگان}

به عنوان بخشی از مخلوط نمک مذاب قابل استفاده است. برای بهبود تولید انرژی نیترات کلسیم ، دوز نیتروژن قابل استفاده گیاه می دهد.

{کلسیم لیگنو سولفونات|کلسیم حسین معارفی|ضرر کلسیم دی}

نیترات کلسیم سوختن مواد قابل احتراق را به شدت افزایش می دهد. همچنین این افزایش کلسیم می تواند باعث افسردگی شود. همچنین در لخته شدن خون و سلامت استخوان نیز مهم است.

{کلسیم و ویتامین دی|کلسیم ژله ای زهراوی|لیکوئی کلسیم ۶ پلاس}

نیتروژن نیز یک جزء حیاتی در تولید اسیدهای آمینه و کلروفیل است و به خوبی به وجود می آید. در عین حال آجیلها و مغزها مانند پسته، کنجد، مغز بادام، فندق و موادی، چون باقالی، انجیر، بروکلی، اسفناج، شلغم، برگهای زرد رنگ، سبوس، حبوبات نیز جزو منابع غذایی کلسیمدار محسوب میشوند.

غذاها و نوشیدنیهایی که حاوی کلسیم هستند عبارتند از شیر، پنیر، ماست، پسته، بادام، فندق، کنجد، اسفناج، کلم بروکلی، شلغم، کلم پیچ، لوبیا، انجیر، غلات غنیشده صبحانه، شیرسویا، انواع آبمیوه، ماهی سالمون، ماهی ساردین و …

بیشتر سبزیجات سبز رنگ کلسیم زیادی دارند؛ روناس، اسفناج، کلم، کلم بروکلی، جعفری. به همین دلیل، میزان نیاز روزانه افراد بالای ۷۰ سال بیشتر است.

میزان مورد نیاز کلسیم روزانه ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ میلیگرم است. در حالت ایدهال بهتر است کلسیم مورد نیاز بدن از طریق مصرف مواد غذایی حاوی این ماده تامین شود، اما این مساله برای همه افراد صادق نیست.

{غذاهای ک کلسیم دارد|علت دفع کلسیم از کلیه|کلسیم و آهن}

از مهم­ترین منابع دارای کلسیم میتوان شیر و سایر محصولت لبنی را نام برد که مقدار زیادی از نیاز بدن ما از این طریق تأمین می­شود.

نقش کلسیم در بدن انسان چیست؟

بدن شما برای گردش خون، حرکت عضلات، ترشح هورمونها و همچنین انتقال پیام از مغز به سایر قسمتهای بدن به کلسیم نیاز دارد. باقی مانده کلسیم بدن (%۱) در بسیاری از فرآیند های بدن از جمله انقباض عضلات، آزادسازی نوروترانسمیترها و انتقال پیام عصبی نقش دارد.

{کلسیم شیر بیشتر است یا بادام|کلسیم نیترات ۴آبه|کلسیم فولینات ۲۰۰}

محافظت از گیاهان و محصولات زراعی در برابر بیماری ها از جمله دلایل محبوبیت و مصرف بالای کود نیترات